Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Lotnicza Akademia Wojskowa

Biuro Karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zostało powołane do życia w lipcu 2011 r. jako jednostka organizacyjnauczelni, która zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma działać na rzecz aktywizacji zawodowej jej studentów i absolwentów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności