Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w Wodzisławiu Śląskim

Centrum Promocji, Informacji i Karier

Pomagamy studentom i absolwentom Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim AHE w Łodzi w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego. Głównym celem Centrum Promocji, Informacji i Karier jest pogłębianie wiedzy studentów i absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz mobilizowanie ich w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i marzeniom.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności