Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

Biuro Karier

Biuro Karier Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku powstało w listopadzie 2000 roku aby pomagać wszystkim studentom i absolwentom w skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. W praktyczny sposób łączymy poradnictwo zawodowe i współpracę z pracodawcami. Koncentrujemy się na pomaganiu studentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy. Świadczymy darmowe usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów, uczniów i absolwentów szkół średnich i wyższych naszego regionu. Biuro Karier pełni też ważną rolę w promocji uczelni zarówno wobec przyszłych studentów jak i potencjalnych pracodawców. Z pomocy Biura Karier WSAP korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsce pracy. Realizujemy projekty zmierzające do budowania systemu poradnictwa zawodowego w regionie oraz aktywizacji zawodowej klientów Biura Karier.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
uniwersalny.jpg
Polityka Prywatności