Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie

Biuro Karier

Misją Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest pomoc studentom oraz absolwentom w wejściu na aktywny rynek pracy, jak również podjęcie działań, które stwarzają możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz przygotowania zawodowego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności