Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Biuro karier

Celem WSFiZ jest, aby Biuro Karier, będąc łącznikiem między uczelnią, a rynkiem pracy, było miejscem, gdzie studenci i absolwenci będą mogli skonfrontować własne plany zawodowe z realnymi możliwościami rynku pracy, zaś pracodawcy pozyskają kompetentnych pracowników. Biuro Karier jako jednostka pośrednicząca między sferą biznesu, a uczelnią pragnie służyć pomocą przy dokonywaniu weryfikacji programów kształcenia, dostosowując je do wymagań coraz to bardziej konkurencyjnego rynku pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności