Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej. Celem działania biura karier jest udzielenie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz poruszania się po nim w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Biuro Karier Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej jest ogniwem łączącym studentów i absolwentów z rynkiem pracy. Głównym celem Biura Karier WSEIiI jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie wejścia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. Pomoc w doborze drogi rozwoju zawodowego, ułatwianie i pomaganie w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia a także zachęcenia i przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności