Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier jest jednostką międzywydziałową Akademii Ignatianum w Krakowie, której celem jest działanie na rzecz rozwoju zawodowego, dokształcania oraz promocji jej studentów i absolwentów.Biuro realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:
  • organizowanie spotkań studentów z potencjalnymi pracodawcami,
  • składanie wniosków w konkursach finansujących projekty na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów,
  • dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych - staże, praktyki, szkolenia, warsztaty organizowane przez inne podmioty,
  • współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
  • organizację spotkań z zewnętrznym specjalistą ds. doradztwa zawodowego,
  • przeprowadzanie ankiet badających losy absolwentów Akademii Ignatianum przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie,
  • uczestnictwo w targach pracy,
  • współpracę z Wydziałowymi Koordynatorami i Kierownikami Praktyk Studenckich w zakresie pomocy w organizowaniu praktyk dla studentów,
  • współpracę z Koordynatorem Programu Erasmus w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

Kontakt:

ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków
tel. 12 399 96 99
fax: 12 399 95 01
Polityka Prywatności