Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Biuro Karier

Głównym celem działalności Biura Karier jest rozwijanie samodzielności studentów i absolwentów na rynku pracy. Naszym zadaniem jest również zdobywanie wszelkich informacji na temat aktualnego zapotrzebowania na pracowników pośród potencjalnych pracodawców oraz udostępnianie aktualnych ofert pracy. Informacja ta będzie przydatna dla studentów i absolwentów oraz Uczelni, która na tej podstawie buduje dopasowany do potrzeb rynku pracy program nauczania oraz tworzy odpowiednie kierunki i specjalności.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności