Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Powołanie BIURA KARIER Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli wynika z potrzeby udzielenia studentom i absolwentom uczelni pomocy w procesie wchodzenia na rynek pracy. Biuro Karier GWSP oferuje pomoc skierowaną zarówno do studentów i absolwentów, jak również pracodawców.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności