Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Biuro Karier

Decyzja Władz Wyższej Szkoły Lingwistycznej w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier:
WSL gwarantuje swoim studentom wykształcenie na najwyższym poziomie. Staramy się kształcić naszych studentów nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej. Niestety ukończenie studiów i zdobycie wyższego wykształcenia nie gwarantuje konkurencyjnej pozycji na rynku pracy i zdobycia zatrudnienia. Celem poprawienia sytuacji absolwentów na rynku pracy oraz w odpowiedzi na prośbę Studentów nasza Uczelnia otworzyła Akademickie Biuro Karier (ABK) oraz działające w jego ramach Studenckie Biuro Usług Językowych.
Głównym zadaniem Akademickiego Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom naszej Uczelni w aktywnym wejściu na rynek pracy. Poprzez organizowanie licznych inicjatyw studenci mogą zapoznać się z wymogami, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy.
Pomagamy w:

 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • określeniu predyspozycji zawodowych i możliwości wyboru kariery zawodowej,
 • przygotowaniu się do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom.

Zadania realizujemy również poprzez:

 • poradnictwo indywidualne i grupowe,
 • informacje o regionalnym i lokalnym rynku pracy, potencjalnych pracodawcach,
 • informacje o kursach, studiach podyplomowych, stażach, stypendiach, praktykach zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie targów pracy,
 • informacje o posiadanych ofertach pracy oraz procedurach rekrutacji.

Ponadto do naszych zadań należy:

 • promocja Uczelni i jej działań wśród lokalnych środowisk,
 • umacnianie pozytywnego wizerunku Uczelni,
 • pobudzanie kreatywności, samodzielności i przedsiębiorczości w planowaniu własnej kariery u studentów WSL.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności