Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Biuro Karier

Oferujemy aktualne informacje z rynku pracy pozyskiwane bezpośrednio od pracodawcy, z prasy i z internetu. Dodatkowo udzielamy informacji o stażach, praktykach oraz stypendiach. Organizujemy prezentacje, warsztaty, szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz kształtowania ścieżki kariery. Na tej płaszczyźnie proponujemy określone zajęcia i treningi. Organizujemy bardzo ciekawe i twórcze seminaria z pracodawcami, specjalistami i naukowcami.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
Polityka Prywatności