Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Biuro Karier

Strona www:
www.abk.wsps.pl/

Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego, aktywne wspieranie naszych studentów i absolwentów poprzez:

  • Dostarcza studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  • Pomaga określić predyspozycje zawodowe i przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne,

  • Zbiera i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,

  • Organizuje warsztaty i szkolenia oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym , psychologiem i prawnikiem

  • Pomaga pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

  • Pośredniczy w kontaktach pomiędzy pracodawcą a studentem.

  • Prowadzi badania losów absolwentów, które pozwalają dostosowywać programy nauczania do zainteresowań studentów i potrzeb pracodawców.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce

Polityka Prywatności