Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Akademickie Biuro Karier

Biuro Karier ATENEUM organizuje, we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia zawodowego. Nawiązujemy również kontakty z pracodawcami oferującymi zatrudnienie, staże i praktyki oraz z firmami zajmującymi się doradztwem personalnym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności