Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Akademickie Biuro Karier

Biuro Karier ATENEUM organizuje, we współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia zawodowego. Nawiązujemy również kontakty z pracodawcami oferującymi zatrudnienie, staże i praktyki oraz z firmami zajmującymi się doradztwem personalnym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polityka Prywatności