Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Biura Karier

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Biuro Karier

Misję Biura Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej stanowi wspieranie studentów oraz absolwentów Uczelni w rozwoju osobowym i zawodowym, a przede wszystkim przygotowanie ich do skutecznego wejścia oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do głównych zadań Biura Karier należy dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poradnictwo zawodowe), pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk, współpraca z instytucjami rynku pracy i pracodawcami. Biuro Karier GWSH realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Monitoruje kariery absolwentów Uczelni (prowadzenie badań losów absolwentów). Realizuje badania opinii pracodawców o absolwentach GWSH. Koordynuje działalność Studenckich Kół Naukowych, współpracuje z Parlamentem Studentów. Podejmuje również działania mające na celu zaangażowanie studentów w wolontariat.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polityka Prywatności