Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Akademia Każdego Wieku

Akademia Każdego Wieku rozpoczęła swoją działalność w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2011/2012.

Oferta
Akademii Każdego Wieku kierowana jest do osób pragnących zdobywać wiedzę, poszerzać zainteresowania, rozwijać kwalifikacje w różnych dziedzinach niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Akademia Każdego Wieku organizuje:


- wykłady z różnych dziedzin nauki mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy,
- zajęcia warsztatowe w sekcjach zainteresowań,
- lektoraty języków obcych,
- praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
- wycieczki turystyczne i krajoznawcze
- warsztaty filmowe


Polityka Prywatności