Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Uniwersytet Każdego Wieku

Uniwersytet Każdego Wieku powstał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w 2005 r. Jego program wpisuje się w tendencje europejskie, gdzie uczenie się przez całe życie, które służy zarówno realizacji celów zawodowych, jak i osobistych, jest rzeczą naturalną i bardzo powszechną. Słuchaczem Uniwersytetu Każdego Wieku może zostać każda dorosła osoba bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Mogą to być zarówno osoby pracujące, jak i emeryci oraz osoby niepracujące z różnych powodów.
Polityka Prywatności