Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora z dnia 8 lutego 2013 roku. Uniwersytet Trzeciego Wieku pozostaje w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, co oznacza, iż kontrolę nad nim sprawuje Jego Magnificencja Rektor i Senat oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma siedzibę w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie os. Stalowe 17. Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowane w formie wykładów odbywać się będą w auli Wydziału Pedagogicznego, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków ul. Ingardena 4.
Polityka Prywatności