Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany Zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora z dnia 8 lutego 2013 roku. Uniwersytet Trzeciego Wieku pozostaje w strukturach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego, co oznacza, iż kontrolę nad nim sprawuje Jego Magnificencja Rektor i Senat oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma siedzibę w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie os. Stalowe 17. Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku realizowane w formie wykładów odbywać się będą w auli Wydziału Pedagogicznego, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków ul. Ingardena 4.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Kino ARS i Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na nowy cykl filmowy przygotowany z myślą o seniorach – Kino Trzeciego Wieku. W co drugi poniedziałek, o godz. 10.00 będą odbywać się spotkania ze świetnym kinem w towarzystwie kawy i dobrej rozmowy.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej rozpoczyna 12. rok działalności. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli władz uczelni odbędzie się 3 października o godz. 13:15, w audytorium im. A Sołtana (ul. Żeromskiego 116).
O seniorach, ich potrzebach i przeciwdziałaniu wykluczeniu będą rozmawiać uczestnicy II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, które w stolicy Dolnego Śląska odbędą się w październiku tego roku. W programie m.in. forum tematyczne, konferencja naukowa, wizyty studyjne. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu organizatorzy zapraszają seniorów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką późnej dorosłości.

Studia w Polsce
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polityka Prywatności