Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) jest pozawydziałową, integralną, jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej, działającą na podstawie Uchwały Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r.

Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy - bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich, dysponuje wolnym czasem, bez względu na wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry.Aktualizacje proszę przesyłać na 

Kino ARS i Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na nowy cykl filmowy przygotowany z myślą o seniorach – Kino Trzeciego Wieku. W co drugi poniedziałek, o godz. 10.00 będą odbywać się spotkania ze świetnym kinem w towarzystwie kawy i dobrej rozmowy.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej rozpoczyna 12. rok działalności. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli władz uczelni odbędzie się 3 października o godz. 13:15, w audytorium im. A Sołtana (ul. Żeromskiego 116).
O seniorach, ich potrzebach i przeciwdziałaniu wykluczeniu będą rozmawiać uczestnicy II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, które w stolicy Dolnego Śląska odbędą się w październiku tego roku. W programie m.in. forum tematyczne, konferencja naukowa, wizyty studyjne. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu organizatorzy zapraszają seniorów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką późnej dorosłości.

Studia w Polsce

Polityka Prywatności