Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) jest pozawydziałową, integralną, jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej, działającą na podstawie Uchwały Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r.

Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy - bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich, dysponuje wolnym czasem, bez względu na wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry.