Politechnika Łódzka

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) jest pozawydziałową, integralną, jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej, działającą na podstawie Uchwały Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r.

Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego Słuchaczy - bez względu na Ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy, kto ma pełnię praw obywatelskich, dysponuje wolnym czasem, bez względu na wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia.

Słuchacze UTW PŁ są rekrutowani spośród Kandydujących w kolejności zgłoszeń w ramach limitu dostępnych miejsc.

Zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się w roku akademickim obejmującym dwa semestry.Aktualizacje proszę przesyłać na 

Kino ARS i Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na nowy cykl filmowy przygotowany z myślą o seniorach – Kino Trzeciego Wieku. W co drugi poniedziałek, o godz. 10.00 będą odbywać się spotkania ze świetnym kinem w towarzystwie kawy i dobrej rozmowy.
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej rozpoczyna 12. rok działalności. Uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli władz uczelni odbędzie się 3 października o godz. 13:15, w audytorium im. A Sołtana (ul. Żeromskiego 116).
O seniorach, ich potrzebach i przeciwdziałaniu wykluczeniu będą rozmawiać uczestnicy II Dni Gerontologii – Wrocław 2017, które w stolicy Dolnego Śląska odbędą się w październiku tego roku. W programie m.in. forum tematyczne, konferencja naukowa, wizyty studyjne. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu organizatorzy zapraszają seniorów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką późnej dorosłości.
Polityka Prywatności