Uniwersytet Gdański

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Strona www:
gutw.ug.edu.pl
Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczął działalność Uchwałą Senatu UG dnia 3 listopada 2004 roku jako jednostka ogólnouczelniana. Członkiem GUTW może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, która pragnie poszerzać własne umiejętności i wiedzę. Obecnie GUTW liczy 1400 słuchaczy, dla których przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Zainteresowani, za niewielką opłatą, uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych oraz zajęć ruchowych. Każdy, kto wstępuje do naszej wspólnoty, otrzymuje indeks oraz dyplom ukończenia GUTW, które mają charakter symboliczny. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma również egzaminów, a cała struktura ma charakter dobrowolny. Zapisy na GUTW odbywają się dwa razy w roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowane miejsce na zajęciach w następnym semestrze! Wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnych opłat. Nowych słuchaczy przyjmuje się w zależności od liczby wolnych miejsc.
Polityka Prywatności