Uniwersytety Trzeciego Wieku

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

Hrubieszowski Uniwersytet III Wieku

Lubelski Uniwersytet III Wieku

Puławski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet III Wieku w Końskowoli

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność 30 października 1985 r., a od 1991 r. działa pod patronatem Rektorów Lubelskich Szkół Wyższych (UMCS, KUL, UM, UP, PL).
http://www.umcs.pl/pl/lubelski-uniwersytet-iii-wieku,2477.htm

Hrubieszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany z inicjatywy Zarządu Fundacji „Podaj dłoń” w 2012 r. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.
http://www.umcs.pl/pl/hrubieszowski-uniwersytet-iii-wieku,2478.htm
Polityka Prywatności