SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii w Sopocie

Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie już po raz kolejny zaprasza na zajęcia Psychologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z psychologią ludziom w wieku 50+, aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę, jak również w utrzymaniu się na rynku pracy osób w wieku seniorskim. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów.
Polityka Prywatności