Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Dziecięce

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów klas 5. i 6 szkół podstawowych. Szansę na indeks EUD mają uczniowie z Katowic, Białegostoku, Poznania, Rzeszowa, Kielc oraz Wrocławia, gdzie trwa nabór dodatkowy na zajęcia. Program dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni Minister Edukacji Narodowej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polityka Prywatności