Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Akademia Młodych Talentów

Uniwersytet przedszkolaka


Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdolnych, aktywnych uczniów poprzez wprowadzenie ich w akademicką formę zdobywania wiedzy.

Dzięki zajęciom młodzi studenci AMT poznają praktyczne aspekty nauki. Założeniem AMT jest pobudzenie ciekawości dzieci i młodzieży, skierowanej na poszukiwanie uniwersalnych naukowych praw, ale - przede wszystkim - ukierunkowanie ich na poszukiwania zastosowań nauki i techniki w praktyce, wyrobienie nawyków wykorzystywania wiedzy w działaniu. Chcemy, aby młodzi ludzie rozwijali w sobie nawyki ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań i właściwego zastosowania posiadanej wiedzy. Program obejmie wiedzę i umiejętności ze wszystkich dziedzin, znajdujących się w zakresie działalności dydaktycznej WSEI (14 kierunków studiów). Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie, przekaz będzie oparty na aktywizujących formach zajęć, warsztatach i laboratoriach, zostaną przeprowadzone treningi kompetencyjne oraz konkursy dla uczestników.

Tym, co wyróżnia Akademię Młodych Talentów przy WSEI jest nastawienie wykładowców na poszukiwanie indywidualnych możliwości i unikalnych uzdolnień każdego z jej studentów.Zajęcia w ramach Uniwersytetu Przedszkolaka to oferta skierowana do  zerówkowych grup przedszkolnych, czyli 5- i 6-latków,  przyjeżdżających na zajęcia pod opieką nauczyciela.

 Założenia:

  • stymulowanie w dzieciach naturalnej ciekawości poznawczej
  • przybliżenie dzieciom środowiska akademickiego
  • zachęcanie do odważnego stawiania pytań i dociekliwego poszukiwania odpowiedzi
  • propagowanie idei kształcenia się przez całe życie 


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polityka Prywatności