Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

Do studiowania w DUM PUM zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

Naszym celem jest:

  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
  • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych
  • przedstawienie największych medycznych osiągnięciach naukowych
  • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej
  • poznanie biblioteki akademickiej
  • promocja uczelni

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy i studenci PUM.


Polityka Prywatności