Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Dziecięce

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Dzieci i Rodziców

W zakresie zadań Uniwersytetu Dzieci i Rodziców mieścić się będą zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów na tematy które uznacie Państwo za pilne i ciekawe do dyskusji. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do podnoszenia ogólnej wiedzy społeczeństwa o wychowaniu, która jak wynika z raportów międzynarodowych dla Europy, wymaga ustawicznego poszerzania i unowocześniania, i która w konsekwencji może przełożyć się na podniesienie ogólnej kultury w relacjach międzypokoleniowych. Znając pasję poznawania świata przez dzieci, proponujemy im wędrówkę w różne obszary nauki, a rodzicom w problematykę wychowania. Chcemy zachęcić dzieci i dorosłych do podjęcia działań na rzecz zmiany w sobie, a także szacunku dla trudu uczenia się trudnej sztuki „układania się” ze światem w różnych zakresach, niezależnie od wieku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polityka Prywatności