Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Dziecięca

Szanowni Państwo, Politechnika Dziecięca, czyli zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, interaktywne wykłady, do przeprowadzenia których używane są pomoce naukowe, przygotowane według wieku słuchaczy, obejmują tematy z dziedzin chemii, fizyki, matematyki, budownictwa, biologii, lotnictwa i wszystkich innych związanych z branżą politechniczną. Są prowadzone przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu oraz studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę. W każdym semestrze, na ostatnim wykładzie, odbywa się wręczenie dyplomów oraz robione jest pamiątkowe zdjęcie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce
PUM-220_1.jpg
Polityka Prywatności