Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Uniwersytety Dziecięce

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski Dzieci

Celem działania Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest:

  1. Rozwijanie i wzbogacanie dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu, zapału do nauki oraz osobowości jego studentów.
  2. Ukazywanie korzyści, jakie daje wykształcenie uniwersyteckie, pomoc dzieciom w poszukiwaniach, odkrywaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu.
  3. Prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej, otwartej na wszystkie uzdolnienia i pozwalającej każdemu dziecku odkryć swój talent.
  4. Zapewnienie studentom kontaktu z nowoczesną nauką i wielkimi laboratoriami naukowymi w Polsce i w Europie.
  5. Rozwijanie umiejętności językowych studentów i zapewnienie kontaktów ze studentami uniwersytetów dzieci w innych krajach.
  6. Rozwijanie wiedzy o sobie, zainteresowań sportowych, sprawności ruchowej i umiejętności manualnych studentów.
  7. Zbliżenie Uniwersytetu Śląskiego i jego instytutów naukowych do społeczności regionu, udostępnienie potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia akademickiego pracowników Uniwersytetu Śląskiego dzieciom.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg
Polityka Prywatności