Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Uniwersytet Rzeszowski

Mały Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Dziecięcy - to pomysł niemiecki. Pierwszy taki uniwersytet powstał w 2002 roku w Tybindze.

Wkrótce przy innych niemieckich uniwersytetach powstało 70 takich placówek, a następnie pojawiły się one i w innych krajach europejskich: w Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Wielkiej Brytanii, na Słowacji oraz w wielu krajach na świecie: w USA, Kolumbii, w Meksyku.

W Polsce pierwsze uniwersytety dziecięce powstały w 2007 roku w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

Projekt uniwersytetów dziecięcych otrzymał od Komisji Europejskiej nagrodę Kartezjusza (Descartes Prize for Science Communication) za wybitne zasługi w popularyzacji wiedzy.

Obecnie przy ponad 200 ośrodkach uniwersyteckich w całej Europie organizowane są wykłady i warsztaty, które wprowadzają dzieci w świat, w którym na co dzień funkcjonują prawdziwi naukowcy.

Powstała też europejska sieć uniwersytetów dla dzieci - European Children's University Network (EUCUNET).

U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że wykształcenie to najważniejsze narzędzie, w jakie można wyposażyć dzieci. Nie chodzi o naukę konkretnego przedmiotu - chodzi o sam fakt zadawania pytań i zdobywania na nie odpowiedzi. Zajęcia na uniwersytetach dziecięcych mają na celu rozbudzić zainteresowanie nauką, jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć, ukazywać i promować korzyści płynące z wiedzy a także popularyzować idee kształcenia przez całe życie.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Polsce

Polityka Prywatności