Akademia WSB

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB

Strona www:
ud.wsb.edu.pl
Głównym celem inicjatyw WSB, z których pierwsza (w Dąbrowie Górniczej) ruszyła już w roku 2008, jest rozbudzenie aktywności poznawczej wśród dzieci w wieku 6-12 lat, ich rozwój intelektualny i emocjonalny poprze przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. W ramach działających już 6 Uniwersytetów Dziecięcych WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu, Łazach i Świętochłowicach studiuje obecnie blisko 900 młodych pasjonatów nauki. A do ich grona dołączą także dzieci z Siemianowic Śląskich, dla których zajęcia organizowane będą od września 2013 r.
Polityka Prywatności