Podwójny dyplom - lista uczelni

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Groupe des Écoles Centrales, France

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Program T.I.M.E. - Podwójny dyplom - Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3. roku studiów - Czas trwania studiów: 4 semestry (studia odbywają się częściowo w Polsce i we Francji) - Warunki przyjęć: złożenie aplikacji, znajomość języka obcego i zakwalifikowanie kandydata w procesie rekrutacji - Czesne: opłata rekrutacyjna, możliwość otrzymania stypendium rządu Francuskiego - Uzyskane dyplomy: • Dyplom Magistra Inżyniera wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie • Dyplom Inżyniera wydany przez Groupe des Écoles Centrales Korzyści ze studiów: • Uzyskanie podwójnego dyplomu na najlepszych europejskich uczelniach: AGH i Groupe des Écoles Centrales • Poznanie specyfiki studiowania w Polsce i Francji oraz kultury i obyczajów tych krajów • Współpraca z najlepszymi naukowcami i uczestnictwo w ciekawych projektach • Możliwość doskonalenia języków obcych • Wspaniała atmosfera życia akademickiego • Możliwość stworzenia sieci kontaktów w interesującej dziedzinie nauki • Dynamiczny rozwój kariery zawodowej więcej >>
Polityka Prywatności