Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Podwójny dyplom - lista uczelni

województwo
miasto
typ uczelni  
status uczelni  

Politechnika Warszawska

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Studia Erasmus Mundus uchodzą za prestiżowe, a ich celem jest nie tylko zaoferowanie edukacji na wysokim poziomie, ale też wykształcenie osób otwartych na różne kultury i znających realia światowe danej dyscypliny. Studia prowadzone są przez kilka uczelni europejskich, a ich program i sposób realizacji zatwierdzony jest przez ekspertów UE. Istotną część studentów stanowią osoby spoza UE, akceptowane na zasadzie konkursu (na jedno miejsce przypada co najmniej 5 kandydatów). UE oferuje określoną pulę stypendiów dla studentów spoza Unii Europejskiej, stypendia te pokrywają czesne oraz koszty utrzymania. Studenci będący obywatelami UE płacą czesne istotnie niższe oraz mają szansę na staże naukowe w nowoczesnych laboratoriach badawczych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
agh_pl_220_300.jpg
Polityka Prywatności