Podwójny dyplom - lista uczelni

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Université d’Angers, France

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjalność Business Administration - Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie, dobra znajomość języka angielskiego - Czas trwania studiów: 2 lata: • pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Business Administration • drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności International Management and Marketing, Financial Management and International Control lub International Human resource Management (specjalności do wyboru) - Warunki przyjęć: każda z uczelni prowadzi własną rekrutację (zazwyczaj polega ona na rozmowie kwalifikacyjnej) Uzyskane dyplomy: • Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie wydany przez Université d'Angers • Dyplom Magistra na kierunku Zarządzanie (specjalności Business Administration) wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Korzyści ze studiów • Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub Francji • Doskonalenie umiejętności lingwistycznych - język angielski, francuski, polski • Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich • Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń) • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciachi mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej • Możliwość korzystania z bogatego zaplecza akademickiego dwóch uczelni
więcej >>
Polityka Prywatności