Podwójny dyplom - lista uczelni

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Université d’Angers, France

Język wykładowy: angielski Studia w języku
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Studia Magisterskie w Zakresie Zarządzania i Rozwoju sektora Turystyki, Hotelarstwa i Restauracji - Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone studia licencjackie, dobra znajomość języka angielskiego - Czas trwania studiów: 2 lata: • pierwszy rok studiów (2 semestry) odbywa się w Polsce (Toruń), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Zarządzanie organizacjami Turystycznymi i Sportowymi • drugi rok (2 semestry) odbywa się we Francji (Angers), gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Zarządzanie organizacjami Turystycznymi, Hotelarskimi, restauracyjnymi i rekreacyjnymi - Warunki przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna - Czesne: studenci ponoszą jedynie koszty rekrutacyjne (tzw. wpisowe) właściwe dla uczelni macierzystej - Uzyskane dyplomy: • Dyplom Magistra na kierunku Zarządzania i rozwoju sektora Turystyki, Hotelarstwa i restauracji wydany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu • Dyplom Magistra na kierunku Zarządzania i rozwoju sektora Turystyki, Hotelarstwa i restauracji wydany przez Université d’Angers Korzyści ze studiów • Możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce lub Francji • Doskonalenie umiejętności lingwistycznych – język angielski, francuski, polski • Możliwości kontynuowania studiów doktoranckich • Możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń) • Doskonalenie kompetencji międzykulturowych: studenci tworząc jedną grupę, współpracują na zajęciach i mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej więcej >>
Polityka Prywatności