Podwójny dyplom - lista uczelni

województwo
miasto
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan

Język wykładowy: francuski Studia w języku
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Kurs wprowadzający do prawa francuskiego - Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone dwa lata studiów - Czas trwania studiów: 2 semestry - Warunki przyjęć: na podstawie podania (cv i list motywacyjny) - Uzyskane dyplomy: Certyfikat ukończenia Szkoły Prawa Francuskiego, wydany przez Uniwersytet Wrocławski oraz Université Paris-Dauphine Master 2 en droit européen et international des affaires (DEIA)* (francuskie magisterium prawa) - Poziom wymagany przy rekrutacji: ukończone 4 lata studiów prawniczych lub ekonomicznych (ewentualnie innych) - Czas trwania studiów: 2 semestry - Warunki przyjęć: podanie na francuskim formularzu, praca pisemna, cv - Uzyskane dyplomy: Dyplom Magisterski wydany przez Université Paris-Dauphine Język wykładowy: francuski (kurs wprowadzający do prawa francuskiego), francuski/angielski (Master) Korzyści ze studiów: - Zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego potwierdzone francuskim dyplomem państwowym prestiżowego uniwersytetu (o statusie „grand établissement”) - Kontakt ze specjalistami – kadra składa się z wykładowców z Université Paris-Dauphine i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uniwersytetów - Trzymiesięczny staż zawodowy - Możliwość odbycia drugiego semestru studiów w Paryżu więcej>>
Polityka Prywatności