Gdańsk, Polska

Bańki ogniowe i bezogniowe fizjoterapia, estetyka, leczenie infekcji dróg oddechowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Estetyka
Estetyka (gr. aisthetikos - dosł. 'dotyczący poznania zmysłowego', ale też 'wrażliwy') – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej.
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Estetyka
Estetyka miała notorycznie podnosić do rangi bądź absolutu, bądź naukowo weryfikowalnej, a zarazem uniwersalnej tezy twierdzenia racjonalizujące ograniczony, tj. społecznie i historycznie uwarunkowany smak danej populacji.
Autor: Stefan Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, s. 355.
Estetyka
Symetria: estetyka idiotów.
Autor: Julian Tuwim, Jarmark rymów
Estetyka
Estetyka niekoniecznie jest zgodna z przyzwyczajeniami odbiorców, zwłaszcza tych odwołujących się do XIX-wiecznego realizmu. Jesteśmy sto lat do tyłu! Przecież przeciętny widz zachwyca się dopiero impresjonizmem! Estetyczność to efekt oszczędnej, precyzyjnej i dobrze przemyślanej kompozycji. Estetyka to piękna obecność znaczenia w dziele sztuki, a nie to, co się podoba!
Autor: Maria Anna Potocka

Kontakt:

ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 00/02/03/04


Polityka Prywatności