Gdańsk, Polska

Fizjoterapia pacjentów po COVID-19

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Fizjoterapia
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

Kontakt:

ul. Pelplińska 7
80-335 Gdańsk
tel. 58 769 08 00/02/03/04


Polityka Prywatności