Gdynia, Polska

Język angielski w finansach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Celem kursu jest zarówno zapoznanie słuchaczy ze słownictwem stosowanym w świecie finansów, jak i uzyskanie większej pewności siebie w sytuacjach biznesowych poprzez udział w różnego rodzaju symulacjach i scenkach. Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił dokonać analizy dokumentów finansowych w języku angielskim (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, etc.), jak również będzie w stanie zrozumieć artykuły i interpretować wiadomości ze świata finansów zamieszczane w prasie lub telewizji.
język angielski
Język angielski, angielszczyzna (ang. English language /'ɪŋglɪʃ 'læŋgwɪʤ/, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.
język angielski
Wszędzie angielski jest językiem filmu. Ja pochodzę z Maroko, a moi rodzice byli Hiszpanami. Bardzo się cieszę, że znam wiele kultur. Kiedy umrę, będę bardzo szczęśliwy, że udało mi się tyle poznać i mówić tyloma językami. Oczywiście język angielski pozwala filmowi podróżować. We Francji mamy bardzo silną tradycję filmową i telewizyjną. Francuzi potrzebują filmów i wiesz, najciekawsze jest to, że inwestowanie w filmy jest bardziej opłacalne niż inwestowanie w budynki, więc wciąż robią filmy.
Autor: Jean Reno
język angielski
– To teraz światowy język. Ja go lubię słuchać; taki elegancki.
Panna Felicja nie znajdowała, aby te dźwięki szczekliwe mogły mieć pretensje do elegancji…
Autor: Maria Rodziewiczówna
język angielski
Zmobilizował język angielski i wysłał go na bitwę.
Autor: Edward R. Murrow
Polityka Prywatności