Gdynia, Polska

Język niemiecki w finansach

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Celem kursu jest zarówno zapoznanie słuchaczy ze słownictwem stosowanym w świecie finansów, jak i uzyskanie większej pewności siebie w sytuacjach biznesowych poprzez udział w różnego rodzaju symulacjach i scenkach. Po ukończeniu kursu słuchacz będzie potrafił dokonać analizy dokumentów finansowych w języku niemieckim (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, etc.), jak również będzie w stanie zrozumieć artykuły i interpretować wiadomości ze świata finansów zamieszczane w prasie lub telewizji.
Język niemiecki
Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch /dɔʏ̯t͡ʃ/) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich. W rzeczywistości stanowi on grupę kilku języków zachodniogermańskich, które często są określane jako języki niemieckie; standardowy język niemiecki (Standard Hochdeutsch) oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera się na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii.
Język niemiecki
Ta muzyka jest po niemiecku. Nie zrozumie jej pan.
The music is in German. You would not understand it. (ang.)
Język niemiecki
Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym,
Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku?
Autor: Andrzej Rosiewicz, piosenka Najwięcej witaminy
Polityka Prywatności