Gdynia, Polska

Kursy na aplikacje prawnicze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje korporacyjne i do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Zajęcia prowadzone są przez Sędziów Sądu Okręgowego, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykładowców Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni i odbywają się w siedzibie naszej uczelni.
Polityka Prywatności