Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Katowice, Polska

Akademia Fotografii WST

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Kurs "Akademia fotografii WST" trwający 50 godz. (10 spotkań w soboty x 5 godz.) koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu i zastosowaniu umiejętności twórczych: zdolności obserwacji otoczenia i wyłapywania szczegółów, zmienności perspektyw, wrażliwości na światło, kreatywnego ujęcia tematu, osobistych interpretacji fotografowanych zdarzeń za pomocą środków wizualnych. W ramach kursu fotografii uczestnik będzie miał możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do rozwinięcia swoich zdolności twórczych a także posiądzie praktyczną wiedzę na temat podstaw kompozycji, ekspozycji oraz istocie fotografowanego tematu czyli "jak", "kiedy” i "co" fotografować, a także o podstawowych pojęciach technicznych niezbędnych do obsługi aparatu fotograficznego. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach WST (teoria), także w studio fotograficznym WST oraz w plenerze.
Polityka Prywatności