Katowice, Polska

Executive Project Management for AEC Industry - Praktyczny kurs zarządzania projektami budowlanymi i architektonicznymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności