Katowice, Polska

Komunikacja interpersonalna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Cel szkolenia Usprawnienie komunikacji interpersonalnej u uczestników szkolenia poprzez wykorzystanie narzędzi skutecznej komunikacji oraz poznanie błędów i barier komunikacyjnych i sposobów przeciwdziałania im.
Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności