Katowice, Polska

Materiałoznawstwo Odzieżowe od włókna do odzieży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Materiałoznawstwo
Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów.
Polityka Prywatności