Katowice, Polska

Materiałoznawstwo odzieżowe od włókna do odzieży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Materiałoznawstwo
Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów.

Kontakt:

ul. Rolna 43
40-555 Katowice
tel. (32) 20 25 034
(32) 20 46 612
(32) 25 22 874
(32) 60 72 400
fax: (32) 25 22 875

Rekrutacja
tel. 32 60 72 440
Polityka Prywatności