Katowice, Polska

Nowoczesne sposoby na dzisiejszy świat biznesu − etykieta w świecie rzeczywistym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności