Katowice, Polska

Skuteczna sprzedaż relacyjna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników kompetencji z zakresu sprzedaży relacyjnej, nawiązywania relacji sprzedażowych, przekładania relacji na efekty sprzedażowe oraz utrzymywania profesjonalnych relacji z klientem.
Polityka Prywatności