Katowice, Polska

Zarządzanie różnorodnością w organizacjach: integracja pokoleń i płci

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Integracja
Ciągła integracja
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności