Katowice, Polska

Droga na szczyt. Jak znaleźć się na liście 100 najbogatszych wg Forbesa. Metody i narzędzia kształtowania umiejętności przedsiębiorczych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności